Category: Discussie

Vier keer gepakt of te wel hoe een campagne meer kapot maakt dan je lief is

Afgelopen week zag ik ‘m voor het eerst: een commercial uit de campagne voor  ‘collega’s met karakter’, zoals deze werknemers wat eufemistisch geduid worden in die campagne. Collega’s met een psychische aandoening, bedoelt de afzender ermee. Twee filmpjes zijn er in de omloop: eentje met een vrouw en eentje met een man. Strekking van beide Lees meer

Read More...

Hoe de kledingindustrie de medicijnenwereld beter kan maken

Zo’n 2 maanden geleden overleed mijn moeder. Ze was al langere tijd ziek en kreeg een behoorlijke hoeveelheid pillen en andere medicijnen voorgeschreven. Dure medicijnen want mijn moeder had kanker en die medicijnen zijn duur. Een volle tas met al die pillen, poeders, spuiten met een waarde van circa €3000 bracht mijn vader terug naar Lees meer

Read More...

Het kabinet participeert maar in z’n eentje!

De steun voor de participatiesamenleving brokkelt in rap tempo af, zo blijkt uit onderzoek van Motivacation. Was in 2012 nog 44% het eens dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, nu, nog geen 2 jaar later, is die steun afgebladderd tot 35%. Net iets meer dan één derde van onze maatschappij. Overdovend stil Je zou Lees meer

Read More...

Over omgezaagde bomen en nieuwe verdienmodellen

Niet zo heel lang geleden had ik een afspraak met een jonge – want net begonnen- sociaal ondernemer op nieuwste Amsterdamse duurzame hotspot De Ceuvel. We hadden koud handen geschud en een slok koffie genomen, en daar kwam al direct een van de meest prangende vragen van sociaal ondernemers op tafel. Inderdaad, die over een Lees meer

Read More...

Van achterhoede naar voorloper?

D66 komt vandaag met een vooruitstrevend verzoek aan minister Kamp van Economische zaken: doe wat aan de wetten en regels uit de vorige eeuw die technologische en maatschappelijke veranderingen belemmeren en daarmee economische groei. Dat de Airbnb’s, Uberpop, vernieuwende voedselclubs en alle andere vernieuwende ondernemers dus gewoon hun innovatieve ding kunnen doen. Geheel op z’n Lees meer

Read More...

Sociaal vernieuwer, wie is dat eigenlijk?

Samen met 3 andere organisaties ontwikkelen we een site&app waarop sociaal vernieuwers hun project kunnen mappen. Via iSocial, want zo hebben we dit platform gedoopt, kunnen sociaal vernieuwers meer contact onderling hebben, kunnen ze kennis uitwisselen, elkaar helpen en versnellen. Bekendheid en herkenbaarheid Die app waar we, as I write, de laatste hand aan leggen, Lees meer

Read More...

De 3 decentralisaties bieden kans om echt te innoveren

De Volkskrant had een interessant overzicht gemaakt afgelopen week, over welke gemeenten de 3 decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk wel en welke gemeenten die niet goed kunnen opvangen. Een interessante exercitie, zo lijkt het op het eerste gezicht. Maar al in de eerste kolom van het stuk blijkt dat er een Lees meer

Read More...

De keerzijde van 3D printing: hoe zit het ethisch en juridisch?

Tuurlijk, we worden allemaal superblij van 3D printing. Een wereld ligt voor ons open: het tekort aan orgaandonors lossen we ermee op want we printen gewoon een nieuwe nier. Er zal nooit meer een tekort zijn aan medische apparatuur in de Derde Wereld, volgens sommigen is het de redding van de maakindustrie. McKinsey heeft becijferd Lees meer

Read More...

VrijdagInspiratiedag: Gij zult participeren! – en leren van elkaar hoe je dat doet

Dit jaar wordt het jaar van de participatiesamenleving, of -democratie, of -maatschappij, hoe je het ook noemen wil. We moeten wel, dat weten we inmiddels. En waarom we moeten, dat weten we ook. Maar hoe we dat moeten doen? Dat weten we – burgers en overheid- zeker niet altijd. Neem Bos en Lommer, een paar Lees meer

Read More...

Van take-make-waste naar reduce-reuse-recycle

Groei zonder toenemend gebruik van grondstoffen is een farce. En dus gaat de ouderwetse manier van groeien gepaard met toenemende klimaatproblemen. Dat wisten wij natuurlijk al lang, en wetenschappers hebben dat nu ook aangetoond door een aantal data te combineren. Belangrijkste conclusie: niet de CO2-voetafdruk maar de ‘materiaal-afdruk’ moet voortaan leidend zijn als je wil Lees meer

Read More...