Category: Discussie

Sociaal vernieuwer, wie is dat eigenlijk?

Samen met 3 andere organisaties ontwikkelen we een site&app waarop sociaal vernieuwers hun project kunnen mappen. Via iSocial, want zo hebben we dit platform gedoopt, kunnen sociaal vernieuwers meer contact onderling hebben, kunnen ze kennis uitwisselen, elkaar helpen en versnellen. Bekendheid en herkenbaarheid Die app waar we, as I write, de laatste hand aan leggen, Lees meer

Read More...

De 3 decentralisaties bieden kans om echt te innoveren

De Volkskrant had een interessant overzicht gemaakt afgelopen week, over welke gemeenten de 3 decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk wel en welke gemeenten die niet goed kunnen opvangen. Een interessante exercitie, zo lijkt het op het eerste gezicht. Maar al in de eerste kolom van het stuk blijkt dat er een Lees meer

Read More...

De keerzijde van 3D printing: hoe zit het ethisch en juridisch?

Tuurlijk, we worden allemaal superblij van 3D printing. Een wereld ligt voor ons open: het tekort aan orgaandonors lossen we ermee op want we printen gewoon een nieuwe nier. Er zal nooit meer een tekort zijn aan medische apparatuur in de Derde Wereld, volgens sommigen is het de redding van de maakindustrie. McKinsey heeft becijferd Lees meer

Read More...

VrijdagInspiratiedag: Gij zult participeren! – en leren van elkaar hoe je dat doet

Dit jaar wordt het jaar van de participatiesamenleving, of -democratie, of -maatschappij, hoe je het ook noemen wil. We moeten wel, dat weten we inmiddels. En waarom we moeten, dat weten we ook. Maar hoe we dat moeten doen? Dat weten we – burgers en overheid- zeker niet altijd. Neem Bos en Lommer, een paar Lees meer

Read More...

Van take-make-waste naar reduce-reuse-recycle

Groei zonder toenemend gebruik van grondstoffen is een farce. En dus gaat de ouderwetse manier van groeien gepaard met toenemende klimaatproblemen. Dat wisten wij natuurlijk al lang, en wetenschappers hebben dat nu ook aangetoond door een aantal data te combineren. Belangrijkste conclusie: niet de CO2-voetafdruk maar de ‘materiaal-afdruk’ moet voortaan leidend zijn als je wil Lees meer

Read More...

#dj100: afspiegeling van nieuwe lichting duurzame jongeren?

Met veel Twittergeroffel werd afgelopen vrijdag de dj100 gepresenteerd, de 100 duurzame jonge rolmodellen van Nederland. Iedereen feliciteerde degenen die op die lijst voorkwamen. Ik ook. En terecht want het is een hartstikke goede prestatie. Ook omdat het een bevestiging is dat je goed bezig bent. En daar heb je, in de alledaagsheid van je Lees meer

Read More...

Vuile handen voor greenwashing?

In een uitgebreide reconstructie staat De Correspondent stil bij het energieakkoord dat begin september door 40 partijen getekend is. Veertig partijen werden het in dat akkoord eens over verduurzaming van de energievoorziening. Bijzonder: de milieubeweging deed ook mee. Worden we hier echt groen van? Kern van de reconstructie is de vraag: worden we hier echt Lees meer

Read More...

Participeren: controleren of juist vertrouwen?

Je kunt er geen media meer op naslaan dezer dagen of er wordt minstens één publicatie aan gewijd: de participatiesamenleving. Maandag maakte onze premier nog eens duidelijk in de Willem Drees Lezing hoe hij die voor zich zag. Zo gaf hij het voorbeeld van Burgernet.nl. ‘We hebben opmerkelijk veel voor elkaar over. […]. Of, in Lees meer

Read More...

Participeren met de f van faciliteren

Het mag duidelijk zijn: van het kabinet hoeven we echt helemaal niets te verwachten als het om participeren gaat. Er is geen visie – da’s een olifant die maar hinderlijk in de weg staat- en er is geen geld. Want er moet drastische gesneden worden in de overheidsuitgaven. Participeren staat bij Mark Rutte en de Lees meer

Read More...

Hoe is het gesteld met sociaal ondernemers in Nederland?

Hoe is het nu gesteld met sociaal ondernemers in Nederland? Werk mee aan een stuk in de Engelse krant The Guardian. Guardian Social Enterprise Network, het katern over sociaal ondernemers van de Engelse krant The Guardian, heeft mij gevraagd een stuk te schrijven over de situatie van/voor sociaal ondernemers in Nederland. Daarvoor wil ik graag Lees meer

Read More...